Ceník služeb

Ceník některých úkonů - orientační přehled:

Veterinární atest 100,- Kč
Klinické vyšetření 150,- Kč
Injekce 50,- Kč
Čipování + mikročip 700,- Kč
Kanylace + kanyla 150,- Kč
Veterinární recept 50,- Kč
Krácení drápků 50,- Kč
Vakcinace proti vzteklině 150,- Kč
Vakcinace proti vzteklině (na 3 roky) 250,- Kč
Vakcinace kombinace (dle typu vakcíny) 450 – 550,- Kč
Odběr krve, zpracování vzorku, vyšetření, výsledky 800,- Kč
Ultrasonografické vyšetření 250,- Kč
EU pas+ registrace do databáze
350,- Kč
Kastrace kocoura 600,- Kč
Kastrace kočky 900,- Kč


Kastrace psa (dle hmotnosti zvířete)
Odstranění zubního kamene (dle hmotnosti zvířete)
2500 - 3500,- Kč
1500 – 1900,- Kč